Home section

Vítejte na stránkách společnosti TechTest, s.r.o. logo

Vývoji a výrobě optických detektorů Recognoil® pro kontrolu stavu povrchu v procesech předúpravy a čištění povrchu se věnujeme více jak 10 let. Naším zaměřením je především bezkontaktní detekce nežádoucí kontaminace povrchu mastnotou a kontrola nanášení olejových filmů.

Společnost TechTest, s.r.o. se také věnuje problematice protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a to formou technického dozoru při zhotovení protikorozní ochrany, prováděním korozních průzkumů, posuzováním životnosti povlaků a navrhováním povrchových úprav.


Down arrow

O nás

TechTest, s.r.o.

Firma TechTest, s.r.o. se zabývá vývojem detekčních zařízení a metod pro kontrolu kvality povrchů.


V roce 2014 naše společnost uvedla na trh unikátní přístroj na detekci mastných nečistot - Recognoil®. V červnu 2018 byl uveden na trh přístroj nové generace Recognoil® 2W. Vyvinuté bezdrátové zařízení je schopno v reálném čase poskytnout obsluze informace o znečištění povrchu předmětu mastnotou ve formě obrazových dat (2D i 3D) včetně audiovizuální signalizace (možnost samostatného měření bez připojení k PC). Softwarové řešení navíc umožňuje získat celou řadu dalších užitečných informací (procentuální zastoupení mastných nečistot na povrchu, tloušťku vrstvy, povahu nečistoty či příčinu kontaminace).


Aktivně se podílíme na spolupráci s vysokými školami v oblasti vývoje a výzkumu. Byli jsme zapojeni do projektu Ministerstva vnitra - Výzkum a vývoj zařízení pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop a do projektu AMSOL - Pokročilý mechatronický systém lisování s řízeným mazáním v rámci programu MŠMT - INTER-EXCELLENCE podprogram EUREKA.


TechTest, s.r.o. mimo jiné poskytuje specializované poradenství v oboru povrchových úprav a odborný dozor při realizaci protikorozní ochrany ocelových konstrukcí vedený pracovníky certifikovanými dle standartu Std-401 APC - Korozní inženýr.

Down arrow

Portfolio section

Ruční detektor mastného znečištění a kontaminace povrchu dílů vyvinutý společností TechTest,s.r.o.
Recognoil®

Elektronický analyzátor fluorescence se zaměřením na detekci mastných látek nahrazuje neobjektivní a náročné metody kontroly znečištění povrchu. Podstatou principu detekce je vyvolání luminiscence kontaminujících látek, její zachycení a následné vyhodnocení pomocí dodávaného softwaru.

Inspekční přístroj pro kontrolu čistoty povrchu Recognoil vyrobený společností TechTest, s.r.o.
Terénní měření

Nabízíme terénní měření u Vás ve firmě.


Stanovení znečištění povrchu, porovnání odmašťovací schopnosti různých odmašťovacích prostředků či metod. Stanovení homogenity olejového filmu či pasivace aj.

Laboratorní zařízení pro kontrolu čistoty povrchu Recognoil QB a výstup z tohoto přístroje zobrazující rozložení mastnoty, prachu a dalších kontaminantů
Laboratorní posouzení

Provádíme laboratorní stanovení čitoty povrchu.


Pomocí našich postupů a vybavení jsme schopni objektivně posoudit stav povchu Vašich dílů.

Zařízení firmy TechTest zhotovené pro potřeby online detekce zamaštění povrchu před lakováním a lepením
Individuální řešení

Vyvíjíme průmyslová řešení na míru dle požadavků zákazníka.


Detekce kontaminantů na povrchu výrobků, přesné stanovení tloušťky olejového filmu či stanovení znečištění kapalin.

Produkt společnosti Recognoil určený pro použití v plně automatizovaných výrobních linkách pro kontrolu kontaminace povrchu oleji a mastnotou
Automatizace

Námi vyvíjené přístroje lze použít v plně automatizovaných a robotizovaných pracovištích.


SW&HW řešení umožňují nepřetržitý sběr dat včetně přenosu klíčových informací o stavu procesu v reálném čase.

Náplní pracovníků TechTest, s.r.o. je mimo jiné i problematika koroze a protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
Povrchové úpravy

Zabýváme se navrhováním povrchových úprav s ohledem na životnost a splnění funkčních a ochranných vlastností.


Kovové i nekovové povlaky, kompozitní povlaky, duplexní systémy a speciální povrchové úpravy.

TechTest se věnuje kontrole protikorozní ochrany, inspekční činosti a dozoru v oboru povrchových úprav
Kontrola PKO

Nabízíme kontrolní činnost při realizaci protikorozní ochrany ocelových konstrukcí


Naši zaměstnanci jsou certifikováni dle standartu Std-401 APC - Korozní inženýr a školeni pro práci ve výškách - Třída 2 v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

Services section

Služby

TechTest, s.r.o. se dlouhodobě věnuje vývoji optických detekčních zařízení pro kontrolu čistoty povrchů především ve strojírenství a elektrotechnice. Společnost vyvinula unikátní ruční přístroj Recognoil®, který nachází uplatnění v celé řadě oborů od povrchových úprav, přes nanášení definovaných vrstev olejů, až po speciální aplikace vyžadující extrémní čistotu povrchů. Více informací o přístroji Recognoil® 2W a novém laboratorním zařízení QB naleznete zde.


Společnost TechTest, s.r.o. je také schopna nabídnout individuální řešení detekčního systému kontaminace povrchu na míru konkrétní aplikaci (čištění povrchů x aplikace olejů) a to nejen do metrologických laboratoří, ale i do výrobních linek.


V oblasti povrchových úprav poskytujeme poradenskou činnost při volbě vhodné předúpravy povrchu a povrchové úpravy pro konkrétní aplikaci, navrhování protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, včetně tvorby technologických předpisů a odborného dozoru při realizaci. Věnujeme se také provádění korozních průzkumů a posuzováním životnosti povlaků. V případě zájmu o služby v oblasti povrchových úprav nás prosím kontaktujte zde.Piktogram - optické detekční systémy a senzory pro kontrolu přípravy povrchu
Optické detekční systémy Recognoil®

Vývoj optických detekčních systémů a zařízení včetně softwarových řešení.

Piktogram - optimalizace procesů čištění, odmaštění, nanášení maziv a olejů
Optimalizace procesů

Detekce mastných nečistot za účelem zkvalitnění Vašich procesů.

Piktogram - vývoj detektorů čistoty povrchu pro průmyslové aplikace
Řešení na klíč

Automatizace procesu měření a vývoj speciálních zařízení dle specifických požadavků zákazníka.


Piktogram - Servis a oprava produktů určených pro kontrolu nanesení a odstranění olejových filmů Recognoil
Servisní činnost

Servisní činnost a technická podpora pro naše zákazníky.

Piktogram - poradenství v oboru povrchových úprav
Poradenská činnost

Poradenská činnost v oboru povrchových úprav a protikorozní ochrany. Návrhování kovových a nekovových funkčních a ochranných povlaků.

Piktogram - Inspekční činost spojená s protikorozní ochranou ocelových konstrukcí
Inspekční činnost

Inspekční činnost při realizaci PKO včetně možnosti návrhu skladby povlaků v souladu s ČSN EN ISO 12944, TKP 19B, SŽDC S 5/4, ČEPS TN/33/2015 rev č. 6 aj.

Down arrow

Clients section

Projekty

SIC Voucher projekt nového designu přístroje pro detekci kontaminace povrchu
SIC INO inovační projekt přístroje pro detekci kontaminace povrchu

Společnost TechTest, s.r.o. se podílela nebo podílí v rámci výzkumu a vývoje detekčních přístrojů na následujících projektech:

LOGO MVČR - projekt ve kterém se TechTest věnoval vývoji přístroje pro vyhledávání daktyloskopických stop
Projekt MVČR

Výzkum a vývoj zařízení pro účinné vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop - VI20172019066 - projekt financovaný Ministerstvem vnitra České republiky.


Účastníci projektu:
TechTest, s.r.o.
Kriminalistický ústav - Policie ČR
ČVUT v Praze - Fakulta strojní


Výstupy projektu k nahlédnutí ZDE

Logo projektu EUREKA - TechTest - detekce oleje a maziva v procesu lisování
EUREKA

Advanced Mechatronic Stamping System with Controlled Lubrication (AMSOL) - Pokročilý mechatronický systém lisování s řízeným mazáním - vývoj spolufinancovaný z programu MŠMT - INTER-EXCELLENCE podprogram EUREKA - projekt E!12193.


Účastníci projektu:
TechTest, s.r.o.
DAFRA KONTAKT TEHNOLOGIJA

Down arrow

Contact section

Kontakt

ADMINISTRATIVNÍ ADRESA SPOLEČNOSTI


TechTest, s.r.o.
Semonice 110
551 01 Jaroměř, CZECH REPUBLIC

KANCELÁŘ


Jungmannova 917
285 04 Uhlířské Janovice
CZECH REPUBLIC

SERVIS - PŘÍJEM ZÁSILEK


TechTest, s.r.o.
Jungmannova 917
285 04 Uhlířské Janovice
CZECH REPUBLIC


TechTest, s.r.o., vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, spis. zn. C 29736
IČ: 28824440 | DIČ: CZ28824440
Datová schránka: edh63a7

Náš tým

Ing. Petr Chábera
+420 774 452 995
optické detekční přístroje


Ing. Jan Kudláček, Ph.D.
+420 605 868 932
protikorozní ochrana
Ing. Michal Zoubek
+420 724 234 699
R&D
Ing. Jakub Svoboda
+420 605 305 171
R&D

info@techtest.cz